„Płeć w kulturze” – nowy cykl pokazów i debat

1 czerwca 2013
„Płeć w kulturze” – nowy cykl pokazów i debat

„Płeć w kulturze” – nowy cykl pokazów i debat organizowany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kino Centrum CSW.

Pierwsze spotkanie –  pokaz filmu „Maska twardziela” oraz panel dyskusyjny „Przemoc, media i męskość”.

Wtorek, 4 czerwca 2013, godz. 17.00, Kino Centrum, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń

WSTĘP WOLNY

„Przemoc, media i męskość” – panel dyskusyjny z udziałem prof. dr hab. Andrzeja Szahaja, Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK oraz prof. dr hab. Tomasza Szlendaka, Dyrektora Instytutu Socjologii UMK. Dyskusję poprowadzą dr Ewa Bińczyk i dr Aleksandra Derra (Instytut Filozofii UMK).
„Maska twardziela. Przemoc, Media i Kryzys Męskości”, reż. Sut Jhally, USA 1999, 82`

Dokument porusza kwestię krępowania tożsamości mężczyzny poprzez jego popkulturowy wizerunek. Zawiera dokładną analizę tego, jak wpojony przez media ideał męskości przekłada się na nasze życie, wywołując presję bycia twardym i nieokazującym ani słabości, ani uczuć. Jednocześnie autorzy wyjaśniają zależność pomiędzy taką kreacją a wzrostem przemocy. Obraz zawiera liczne przykłady z kinematografii, życia publicznego, sportu i muzyki.

Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – ur. w 1958 w Bydgoszczy (na Szwederowie). Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii UMK. Zainteresowania naukowe: filozofia polityki, filozofia kultury, neopragmatyzm, postmodernizm, teoria krytyczna, filozofia interpretacji. Nagrody za osiągnięcia naukowe: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 1997, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2005; Wielokrotnie nagrody JM Rektora UMK w Toruniu.

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak Rocznik 1974. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany (habilitacja – 2005, doktorat – 2000, magisterium – 1997). Dyrektor Instytutu Socjologii UMK. Bada przemiany obyczajów w kulturze zachodniej, przemiany w kulturze, zwłaszcza kulturze polskiej oraz biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego. Zajmuje się badaniami foresightowymi i śledzeniem trendów. W polu jego zainteresowań naukowych znajdują się też psychologia ewolucyjna, socjoantropologia relacji płciowych i socjologia konsumpcji. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w ramach pierwszej edycji akcji „Zostańcie z nami”. Pisze i komentuje do i dla czasopism popularnonaukowych i gazet (m.in. Focus, Przekrój, Gazeta Wyborcza, Polityka).

Dr Ewa Bińczyk – Absolwentka filozofii oraz socjologii na UMK w Toruniu. Zajmuje się filozofią nauki, studiami nad nauką oraz technologią, jak również filozofią współczesną. Jest autorką książek Socjologia wiedzy w Biblii (Kraków: Nomos 2003) oraz Obraz, który nas zniewala (Kraków: Universitas 2007). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005) oraz Fundacji Fulbrighta (2006-2007). Laureatka stypendium tygodnika „Polityka” „Zostańcie z nami” (2010). W 2012 ukazała się jej trzecia książka – Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następst sukcesu nauki (Wydawnictwo Naukowe UMK 2012). Jest kierowniczką Podyplomowego Studium z zakresie Gender w IF UMK.

Dr Aleksandra Derra – Filozofka, tłumaczka, filolożka. Pracuje w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Visiting fellow w Centre for Logic and Analytic Philosophy na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Centre for the Humanities na Universiteit Utrecht (Holandia). Autorka książki Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka (Toruń 2011). Publikowała między innymi w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Tekstach Drugich”, „Studiach Semiotycznych”, „Filozofii nauki”, „Constructivist Foundation”; przełożyła na język polski prace m. in. Stanley’a Fisha, Rosi Braidotti, Brunona Latoura.

Tekst oraz zdjęcie – materiały prasowe organizatora.


Instytut Filozofii UMK i Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu serdecznie zapraszają na dwa spotkania pt. ,,Płeć w kulturze”, połączone z pokazem filmów:

1) pokaz filmu ,,Maska twardziela” (reż.  Sut Jhally) oraz panel dyskusyjny ,,Przemoc, media i męskość” z udziałem prof. Andrzeja Szahaja oraz prof. Tomasza Szlendaka.
Dyskusję poprowadzą dr Ewa Bińczyk i dr Aleksandra Derra.
Zapraszamy 4 czerwca (wtorek), o  godz. 17.00 do sali kinowej CSW w Toruniu.

2) pokaz filmu ,,Kobiety w elitach społecznych” (reż. Anna Grzelewska) oraz dyskusję ,,Instytucje nieprzyjazne matkom i dzieciom” z udziałem Anny Czerwińskiej (wykładowczyni Gender Studies UMK), Anny Wróblewskiej (Nieformalna Grupa Inicjatywna, Bydgoszcz) oraz prorektora UMK ds. Badań Naukowych i Informatyzacji, prof. W. Ducha,.
Dyskusję poprowadzą dr Ewa Bińczyk i dr Aleksandra Derra.
Serdecznie zapraszamy 28 czerwca (piątek), o  godz. 18.00 do sali kinowej CSW w Toruniu.