Drugie spotkanie z cyklu „Płeć w kulturze”

20 czerwca 2013
Drugie spotkanie z cyklu „Płeć w kulturze”
Zapraszamy serdecznie na drugie spotkanie z cyklu „Płeć w kulturze”, którego tematem przewodnim będzie łączenie życia zawodowego i rodzinnego przez kobiety. Porozmawiamy o tym, jak kobiety godzą swoje ambicje zawodowe z byciem matką, jak radzą sobie z oczekiwaniami, jakie ma wobec nich społeczeństwo. Zastanowimy się nad aktywnością zawodową kobiet. Czy mogą liczyć na instytucjonalne wsparcie w opiece nad dziećmi i wyrównywaniu szans na rynku pracy? Czy występują bariery prawne i pozalegislacyjne ograniczające awans, podjęcie czy kontynuację zatrudnienia przez kobiety, a jeśli tak, to jakie? PŁEĆ W KULTURZE 2. Kobiety w elitach społecznych. piątek, 28 czerwca 2013, godz. 18.00 Kino Centrum, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu WSTĘP WOLNY Podczas spotkania odbędzie się pokaz filmu „Kobiety w elitach społecznych” (reż. Anna Grzelewska) oraz dyskusja „Instytucje nieprzyjazne matkom i dzieciom” z udziałem Anny Czerwińskiej (wykładowczyni Gender Studies IF UMK, wiceprezeski Feminoteki), Anny Wróblewskiej-Zawadzkiej (Nieformalna Grupa Inicjatywna, Bydgoszcz) oraz prorektora UMK ds. Badań Naukowych i Informatyzacji, prof. Włodzisława Ducha. Dyskusję poprowadzą dr Ewa Bińczyk i dr Aleksandra Derra. „Płeć w kulturze” - cykl pokazów i debat organizowany przez studia podyplomowe Gender Studies przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kino Centrum CSW. www.studiagender.umk.pl Panel dyskusyjny: Mgr Anna Czerwińska. Wiceprezeska Fundacji Feminoteka. Absolwentka filozofii UMK i Gender Studies UW, działaczka feministyczna. Była pracownica Fundacji OŚKa, w której zajmowała się m.in. bazą danych organizacji kobiecych, programem grantowym Fundusz dla Kobiet i akcjami, m.in. bezpieczną taksówką dla kobiet. Była członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca i innych grup nieformalnych organizujących akcje uliczne, w tym Manify. Od 2005 roku w Fundacji Feminoteka współ- i koordynatorka projektów: Gender Index, "Gendermeria - równościowy monitoring" i innych. W 2008 roku otworzyła Wirtualne Muzeum Historii Kobiet (wraz z Sylwią Chutnik i zespołem Feminoteki), w którym jest współautorką dwóch wystaw i filmu „Powstanie w bluzce w kwiatki”. Współautorka i redaktorka publikacji: „Niemoralne propozycje. Molestowanie seksualne w miejscu pracy” (2008), „Gendermeria – równościowy monitoring. Raport” (2008), „20 lat – 20 zmian. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989 – 2009” (2009), „Kobiety na zielonej wyspie. Kryzys w Polsce z perspektywy gender” (2010). Prowadziła zajęcia "Jak być feministką w Polsce i przetrwać" w ramach zaocznych Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego, i zajęcia „Feminizm w praktyce” na Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. www.feminoteka.pl Prof. dr hab. Włodzisław Duch. Prorektor ds. Badań Naukowych i Informatyzacji UMK. Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi, informatyką, fizyką kwantową, naukami kognitywnymi. Dotychczas pracował w wielu uczelniach i instytutach naukowych świata. Zasiada w zespołach redakcyjnych czasopism naukowych, pracuje w organizacjach badawczych oraz grupach roboczych różnych projektów. Od początku istnienia Internetu zawsze zamieszczał wszystkie swoje prace w wolnym dostępie na swoich stronach WWW (http://www.is.umk.pl/~duch/indexpl.html) tak, żeby każdy mógł z nich swobodnie korzystać. Mgr Anna Wróblewska-Zawadzka. Absolwenta administracji (UMK) i socjologii płci (UW), doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Interesuje się problematyką gender w prawie, prowadzi warsztaty z zakresu równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji. Współpracowała z Departamentem ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca przy Uniwersytecie Warszawskim, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Amnesty International, SKN Gender UMK, SKN Kulturoznawstwa WSG. W lutym 2013 współorganizowała w Bydgoszczy happening w ramach światowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Billion Rising. Jest jedną z inicjatorek bydgoskiej Nieformalnej Grupy Inicjatywnej promującej idee równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji i praw człowieka, która zawiązała się po happeningu. http://www.facebook.com/NieformalnaGrupaInicjatywna Prowadzenie panelu: Dr Ewa Bińczyk. Absolwentka filozofii oraz socjologii na UMK w Toruniu. Zajmuje się filozofią nauki, studiami nad nauką oraz technologią, jak również filozofią współczesną. Jest autorką książek Socjologia wiedzy w Biblii (Kraków: Nomos 2003) oraz Obraz, który nas zniewala (Kraków: Universitas 2007). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005) oraz Fundacji Fulbrighta (2006-2007). Laureatka stypendium tygodnika „Polityka” „Zostańcie z nami” (2010). W 2012 ukazała się jej trzecia książka - Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki (Wydawnictwo Naukowe UMK 2012). Jest kierowniczką Podyplomowego Studium z zakresie Gender w IF UMK. Dr Aleksandra Derra. Filozofka, tłumaczka, filolożka. Pracuje w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Visiting fellow w Centre for Logic and Analytic Philosophy na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Centre for the Humanities na Universiteit Utrecht (Holandia). Autorka książki Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka (Toruń 2011). Publikowała między innymi w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Tekstach Drugich”, „Studiach Semiotycznych”, „Filozofii nauki”, „Constructivist Foundation”; przełożyła na język polski prace m. in. Stanley’a Fisha, Rosi Braidotti, Brunona Latoura.