Wykład: „Teoria rzeźby społecznej Josepha Beuysa i jej praktyczna realizacja „

15 kwietnia 2014
Wykład: „Teoria rzeźby społecznej Josepha Beuysa i jej praktyczna realizacja „

24 kwietnia 2014, 18:00, przestrzeń wystawy „Arena”
WSTĘP WOLNY

W ramach programu towarzyszącego wystawie „Arena” zapraszamy na wykład dra Jerzego Kaczmarka zatytułowany „Teoria rzeźby społecznej Josepha Beuysa i jej praktyczna realizacja”.

Spotkanie dotyczyć będzie teorii rzeźby społecznej (soziale Skulptur) sformułowanej przez Josepha Beuysa (1921-1986). Omówione zostaną również założenia pokrewnych koncepcji, których tenże twórca jest autorem, a mianowicie: teorii plastycznej (plastische Theorie), poszerzonego pojęcia sztuki (erweiterter Kunstbegriff) i poszerzonego pojęcia nauki (erweiterter Wissenschaftsbegriff). Koncepcje te nawzajem się dopełniają i stanowią konstrukt teoretyczny, który z kolei jest wyznacznikiem konkretnych działań Beuysa na obszarze artystycznym, społecznym i politycznym. Zostanie ukazane również społeczne podłoże jego koncepcji i działań, jak i szersze odniesienie do różnych kierunków sztuki współczesnej, a także znaczenie i dziedzictwo Josepha Beuysa dla współczesnej refleksji i praktyki artystycznej. Wykład uzupełniony będzie materiałami wizualnymi (zdjęcia, filmy) i nagraniami audio.

Jerzy Kaczmarek, dr (ur. 1964), adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. W swojej pracy badawczej zajmuje się socjologią sztuki i socjologią wizualną. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii poświęconej koncepcjom artystycznym i społecznym Josepha Beuysa („Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001).

Więcej informacji:http://csw.torun.pl/aktualnosci/arena-wyklad-jerzego-kaczmarka-teoria-rzezby
Wydarzenie na FB:https://www.facebook.com/events/1409082706030617