CIAŁO. KOBIETA. RÓŻNICA. FEMINIZM JAKO DZIAŁANIE – wykład dr. hab. Aleksandry Derry

2 marca 2016
CIAŁO. KOBIETA. RÓŻNICA. FEMINIZM JAKO DZIAŁANIE – wykład dr. hab. Aleksandry Derry

2 marca 2016, godz. 18.45

Wydarzenie towarzyszące Manifa Toruńska 2016.

CIAŁO. KOBIETA. RÓŻNICA. FEMINIZM JAKO DZIAŁANIE – wykład dr. hab. Aleksandry Derry

Feminizm to długa historia emancypacji i szereg zróżnicowanych teorii, w których obalano stereotypy płciowe, dookreślano kobiecość, walczono o prawa kobiet. Na wykładzie przypomnę ważne pytania, jakie się w tradycji feministycznej zadaje. Czy kobiece ciało wyznacza najbardziej podstawową charakterystykę kobiet? Jaką rolę pełni ciało w dookreślaniu tożsamości poszczególnych kobiet? Czy kobiety więcej łączy czy więcej różni? Jaką rolę dla podmiotowości kobiet pełnią takie zmienne jak kolor skóry, klasa społeczna, zamożność, wiek, pochodzenie geograficzne etc.? Czy można być jednocześnie feministką i kobietą? Posługując się podstawowymi kategoriami nomadycznej teorii podmiotu Rosi Braidotti będę przekonywała, że można. Będę nawoływała do tego, by zachowując odmienność wszystkich kobiet, nie porzucać idei siostrzeństwa i nie przestawać działać feministycznie!!!