Wykład Bonnie Mann

3 kwietnia 2017
Wykład Bonnie Mann

28 marca 2017, 11.15-13.15 Collegium Minus UMK, Fosa Staromiejska 1a, sala 317

Seminarium poświęcone książce „Sovereign Masculinity: Gender Lessons from the War on Terror” (Oxford University Press, 2014), „Preface”, „Introduction”, „Redemption”, materiały dostępne pod adresem aldewicz@umk.pl

29 marca 2017, 13.15-14.45, Collegium Minus UMK, Fosa Staromiejska 1a, sala nr I

Wykład: Practice Feminist Phenomenology: The Case of Shame

Wykład poświęcony jest kategorii i zjawisku wstydu, skupia się na praktyce fenomenologicznej oraz pytaniu o uprawianie fenomenologii feministycznej. Bonnie Mann pokazuje, w jaki sposób Simone de Beauvoir przekształciła fenomenologię, uchwytując zróżnicowanie doświadczenia ze względu na płeć, jednocześnie krytykując niektóre wersje fenomenologii, w których zmienna płci nie została dostrzeżona jako istotna (między innymi teorie A. Steinbocka oraz w pewnej mierze D. Zahaviego).

Bonnie Mann jest dyrektorką Wydziału Filozofii na Uniwersytecie w Oregonie. Jej badania obejmują filozofię feministyczną oraz nowożytną i współczesną filozofią kontynentalną. Zadaje ona pytania o to jak władza powiązana z płcią funkcjonuje społecznie i politycznie w ciele, języku, wyobrażeniach, kapitalizmie. Swoje inspiracje filozoficzne czerpie z fenomenologii, poststrukturalizmu i materializmu feministycznego. Kluczowe dla jej myślenia są  prace Simone de Beauvoir, Hanny Arendt, Judith Butler, a także Maurice’a Merleau-Ponty’ego, Karola Marksa, Hegla czy Kanta.