Rekrutacja na edycję 2017/2018,

1 czerwca 2017
Rekrutacja na edycję 2017/2018,

Od 1 czerwca do 30 września trwa rekrutacja na edycję 2017/2018.

 • studia trwają 2 semestry,
 • opłata za studia: 1370 zł (700 zł plus 670 zł),
 • zjazdy odbywać się będą raz w miesiącu,
 • szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „zasady rekrutacji”.

EDYCJA 2017/2018

O płci w teorii:

 • Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK /dr hab. Aleksandra Derra, Feminizm. Podstawowe pojęcia, teorie i kontrowersje
 • Dr Michał Wróblewski, Feministyczne studia kulturowe
 • Dr Marzena Adamiak, Istota kobiecości. Problemy i kontrowersje związane z pojęciem „kobiety”
 • Dr Piotr Domeracki, Dialog interpersonalny – aspekty psychologiczne i hermeneutyczne

O płci w praktykach społeczno-kulturowych:

 • Dr Julia Kapelańska-Pręgowska, Uniwersalne i europejskie standardy ochrony praw kobiet
 • Dr hab. Katarzyna Więckowska, Płeć w kulturze popularnej
 • Dr Maria Wincławska, Kobiety w przestrzeni publicznej
 • Dr Aleksandra Cisłak-Wójcik, Psychologia płci i władzy
 • Dr hab. Marcin Jaranowski, Etyczne podstawy szacunku i tolerancji
 • Dr hab. Dariusz Brzostek, Literackie fantazmaty płci
 • Dr Katarzyna Lewandowska, WAR – Women Art Revolution. (Kobiety, Sztuka, Rewolucja)
 • Dr Katarzyna Suwada, Studia nad męskościami

Warsztaty:

 • Dr Katarzyna Kuziak/ dr Anna Kola, Feminizm i partycypacja społeczna Warsztaty pisania projektów.
 • Mgr Aleksandra Mosiołek, Warsztat antydyskryminacyjny 1: Tożsamość, uprzedzenia, dyskryminacja
 • Mgr Aleksandra Mosiołek, Warsztat antydyskryminacyjny 2: Działania antydyskryminacyjne/ Gender i Media
 • Dr Beata Bielska, Socjologia płci
 • Mgr Anna Czerwińska, Ruchy kobiece i feminizm w Polsce
 • Mgr Anna Wróblewska, Polityka równości płci w praktyce