Studia podyplomowe

Studia podejmują szeroko rozumianą problematykę tożsamości płciowej, stereotypów płciowych, emancypacji, kobiecości i męskości, praw kobiet, etyki seksualnej, polityki równościowej, wizerunku płci w kulturze popularnej, reklamie, literaturze i sztuce, jak również dyskryminacji i opresji.

Mają charakter interdyscyplinarny, obejmują zagadnienia z filozofii, etyki, psychologii, socjologii, prawa, pedagogiki, historii sztuki, literaturoznawstwa i teorii literatury, kulturoznawstwa.

Kładą nacisk na nabycie umiejętności praktycznych rozpoznawania struktur opresywnych oraz zwalczania przejawów dyskryminacji i promowania polityki równościowej (dzięki bogatej ofercie warsztatów).

Zapoznają z konceptualnymi, ideowymi, prawnymi, psychologicznymi, społeczno-kulturowymi oraz historycznymi czynnikami, które przyczyniają się do zaistnienia nierówności między kobietami a mężczyznami.

Uczą rozpoznawania stereotypów i ról płciowych oraz sposobów ich stabilizowania w (pop-)kulturze oraz procesach socjalizacji. Pozwalają uchwycić mechanizmy wykluczania, dając sposobność wdrażania standardów równouprawnienia.

Studia adresowane do wszystkich, dla których ważna jest polityka równościowa (zarówno w skali lokalnej: samorządowej, jak i narodowej czy globalnej), którzy w swojej codziennej działalności (kulturowej, edukacyjnej, politycznej, humanitarnej etc.) chcą realizować podstawowy wymóg współczesnej demokracji europejskiej, jakim jest równouprawnienie i walka z dyskryminacją.

 

Wydarzenia