Czytelnia

Teksty na zajęcia

Aleksandra Derra Stereotypy w kulturze i wychowaniu pobierz
Michał Wróblewski Feministyczne studia kulturowe pobierz część 1 część 2 teksty na zajęcia 7.12.2013
Tekst na zajęcia 11.01.2014 pobierz

Zachęcamy do pobierania i lektury poniższych tekstów:

Jak można zakończyć to, że mężczyźni dominują w filozofii czytaj tutaj
Ewa Charkiewicz – Kobiety i ubóstwo. Widzialna ręka neoliberalnego państwa pobierz
Ewa Charkiewicz – A feminist critique of the climate change discourse. From biopolitics to
necropolitics?
pobierz
Gillian Hewitson – Ekonomia feministyczna – przegląd debat pobierz
Françoise d’Eaubonne – Jak mogłoby wyglądać społeczeństwo ekofeministyczne? pobierz
Ariel Kay Salleh – Głębiej niż głęboka ekologia – sprzężenie ekofeministyczne pobierz
Feminist epistemology and philosophy of sciencepobierz
Ewa Charkiewicz, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz – Feministyczny słownik pojęć z ekonomii pobierz
Feminizacja ubóstwa pobierz
Linda Mcdowell – Ponowne spojrzenie na życie bez Ojca i Forda: gender, klasa i zmiany w zatrudnieniu w nowym tysiącleciu pobierz
Donna Haraway – Wiedza usytuowana. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej perspektywy pobierz
Katarzyna Tuszyńska – Simone de Beauvoir wobec sartre’owskiej koncepcji człowieka i społeczeństwapobierz
Agnieszka Kowalczyk – Wspólnota poszerzona – spotkania ludzkich i pozaludzkich aktorów pobierz
Brigitte Young – Kryzysy finansowe a społeczna reprodukcja: Azja, Argentyna i Brazylia pobierz
Helen E. Longino – Can There Be A Feminist Science? pobierz
Audre Lorde – Nie zdemolujesz domu pana przy użyciu jego własnych narzędzi pobierz
Anna Zachorowska-Mazurkiewicz – Odzyskać obywatelstwo. Makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce pobierz
Julie A. Nelson – Męski punkt widzenia w analizach ekonomicznych pobierz
Brigitte Young – Dyscyplinarny neoliberalizm w Unii Europejskiej a polityka na rzecz równości płci pobierz
Laura Aline Ward – Objectivity in feminist philosophy of science pobierz
Silvia Federici – Prekariat. Perspektywa feministyczna pobierz
Wizje lepszego świata: od kryzysu ekonomicznego do równości pobierz
Carole Pateman – Braterska umowa społeczna pobierz
Scientific Pluralism pobierz
Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji pobierz
Izabela Desperak, współpraca Judyta Śmiałek – Młodzi w Łodzi – prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010 pobierz
Raport komisji dotyczący równości kobiet i mężczyzn w UE z 2011 pobierz
Susan Bordo – Ucieczka ku obiektywności – fragmenty pobierz
Agnieszka Zembrzuska – Problem „ślepoty rodzajowej” w filozofii Michela Foucault pobierz
Raport BriDGE – Rachel Masika wraz z Arjan de Haan i Sally Baden – Urbanizacja i ubóstwo w mieście: analiza relacji płci pobierz
Uniwersytet i emancypacja teksty
Raport BriDG Janet Stotsky – Uprzedzenia w zakresie płci (gender bias) w systemach podatkowychpobierz

Spis innych interesujących lektur do pobrania tutaj oraz tutaj.