Lista kursów

Dokładny opis zajęć, ilość godzin oraz formę zaliczenia znajdziesz w planie studiów oraz programie studiów.

EDYCJA 2016/2017

O płci w teorii:
Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK, Feminizm. Podstawowe pojęcia, teorie i kontrowersje
Dr Michał Wróblewski, Feministyczne studia kulturowe
Dr Marzena Adamiak, Istota kobiecości. Problemy i kontrowersje związane z pojęciem „kobiety”
Dr Piotr Domeracki, Dialog interpersonalny – aspekty psychologiczne i hermeneutyczne

O płci w praktykach społeczno-kulturowych:

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska, Uniwersalne i europejskie standardy ochrony praw kobiet
Dr hab. Katarzyna Więckowska, Płeć w kulturze popularnej
Dr Maria Wincławska, Kobiety w przestrzeni publicznej
Dr hab. Barbara Grabowska, Społeczne i kulturowe uwarunkowania kobiecości z perspektywy historycznej
Dr hab. Marcin Jaranowski, Etyczne podstawy szacunku i tolerancji
Dr hab. Dariusz Brzostek, Literackie fantazmaty płci
Dr Katarzyna Lewandowska, WAR – Women Art Revolution. (Kobiety, Sztuka, Rewolucja)
Dr hab., prof. UMK Ryszard Wiśniewski, Etyka seksualności

Warsztaty:

Dr Katarzyna Kuziak, Feminizm i partycypacja społeczna Warsztaty pisania projektów.
Mgr Aleksandra Mosiołek, Warsztat antydyskryminacyjny 1: Tożsamość, uprzedzenia, dyskryminacja
Mgr Aleksandra Mosiołek, Warsztat antydyskryminacyjny 2:  Działania antydyskryminacyjne/ Gender i Media
Dr Beata Bielska, Socjologia płci
Mgr Anna Czerwińska, Ruchy kobiece i feminizm w Polsce
Mgr Anna Wróblewska, Polityka równości płci w praktyce