Plan zjazdów

I ZJAZD, 22-23 października

22 PAŹDZIERNIKA 2016 /SOBOTA/

10.00-11.00 otwarcie studiów, sprawy organizacyjne

Słowa powitania:

 • Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMK: dr Anita Pacholik-Żuromska
 • Wice-dyrektor Instytutu Filozofii UMK: dr Michał Wróblewski
 • Kierownik Podyplomowych studiów z zakresu gender: dr hab. Aleksandra Derra

11.15-12.45 Dialog interpersonalny – aspekty psychologiczne i hermeneutyczne,

dr Piotr Domeracki (2/10)

13.00-14.30 Dialog interpersonalny – aspekty psychologiczne i hermeneutyczne,

dr Piotr Domeracki (4/10)

14.30-15.30 przerwa obiadowa

15.30-17.00 Feminizm. Podstawowe pojęcia, teorie i kontrowersje, dr hab. Aleksandra Derra (2/12)

17.15-18.45 Feminizm. Podstawowe pojęcia, teorie i kontrowersje, dr hab. Aleksandra Derra (4/12)

23 PAŹDZIERNIKA 2016 /NIEDZIELA/

9.30-11.00 Feminizm. Podstawowe pojęcia, teorie i kontrowersje, dr hab. Aleksandra Derra (6/12)

11.15-12.45 Feminizm. Podstawowe pojęcia, teorie i kontrowersje, dr hab. Aleksandra Derra (8/12)

13.00-14.00 przerwa obiadowa

14.00-15.30 Feminizm. Podstawowe pojęcia, teorie i kontrowersje, dr hab. Aleksandra Derra (10/12)

15.45-17.15 Feminizm. Podstawowe pojęcia, teorie i kontrowersje, dr hab. Aleksandra Derra (12/12)

II ZJAZD, 19-20 listopada

19 LISTOPADA 2016 /SOBOTA/

9.00-10.30 Literackie fantazmaty płci, dr hab. Dariusz Brzostek (2/10)

10.45-12.15 Literackie fantazmaty płci, dr hab. Dariusz Brzostek (4/10)

12.30-14.00 Literackie fantazmaty płci, dr hab. Dariusz Brzostek (6/10)

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 Feminizm i partycypacja społ. Warsztaty pisania projektów, dr Katarzyna Kuziak (2/10)

16.45-18.15 Feminizm i partycypacja społ. Warsztaty pisania projektów, dr Katarzyna Kuziak (4/10)

20 LISTOPADA 2016 /NIEDZIELA/

9.00-10.30 Literackie fantazmaty płci, dr hab. Dariusz Brzostek (8/10)

10.45-12.15 Literackie fantazmaty płci, dr hab. Dariusz Brzostek (10/10)

12.15-13.15 Przerwa obiadowa

13.15-14.45 Etyczne podstawy szacunku i tolerancji, dr hab. Marcin Jaranowski (2/10)

15.00-16.30 Etyczne podstawy szacunku i tolerancji, dr hab. Marcin Jaranowski (4/10)

III ZJAZD (10-11 grudnia)

10 GRUDNIA 2016 /SOBOTA/

9.00-10.30 Etyczne podstawy szacunku i tolerancji, dr hab. Marcin Jaranowski (6/10)

10.45-12.15 Etyczne podstawy szacunku i tolerancji, dr hab. Marcin Jaranowski (8/10)

12.30-14.00 Społeczne i kulturowe uwarunkowania kobiecości z perspektywy historycznej, dr hab. Barbara Grabowska (2/10)

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 Społeczne i kulturowe uwarunkowania kobiecości z perspektywy historycznej, dr hab. Barbara Grabowska (4/10)

16.45-18.15 Społeczne i kulturowe uwarunkowania kobiecości z perspektywy historycznej, dr hab. Barbara Grabowska (6/10)

11 GRUDNIA 2016 /NIEDZIELA/

9.00-10.30 Feministyczne studia kulturowe, dr Michał Wróblewski (2/12)

10.45-12.15 Feministyczne studia kulturowe, dr Michał Wróblewski (4/12)

12.30-14.00 Etyczne podstawy szacunku i tolerancji, dr hab. Marcin Jaranowski (10/10)

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 Dialog interpersonalny – aspekty psychologiczne i hermen., dr Piotr Domeracki (6/10) 16.45-18.15 Dialog interpersonalny – aspekty psychologiczne i hermen., dr Piotr Domeracki (8/10)

IV ZJAZD, 14-15 stycznia

14 STYCZNIA 2017 /SOBOTA/

9.00-10.30 Feministyczne studia kulturowe, dr Michał Wróblewski (6/12)

10.45-12.15 Feministyczne studia kulturowe, dr Michał Wróblewski (8/12)

12.30-14.00 Feminizm i partycypacja społ. Warsztaty pisania projektów, dr Katarzyna Kuziak (6/10)

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 Feminizm i partycypacja społ. Warsztaty pisania projektów, dr Katarzyna Kuziak (8/10)

16.45-18.15 Dialog interpersonalny – aspekty psychologiczne i hermen., dr Piotr Domeracki (10/10)

15 STYCZNIA 2017 /NIEDZIELA/

9.00-10.30 Polityka równości płci w praktyce, mgr Anna Wróblewska (2/10)

10.45-12.15 Polityka równości płci w praktyce, mgr Anna Wróblewska (4/10)

12.30-13.00 Polityka równości płci w praktyce, mgr Anna Wróblewska (6/10)

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.30 Polityka równości płci w praktyce, mgr Anna Wróblewska (8/10)

15.45-17.15 Polityka równości płci w praktyce, mgr Anna Wróblewska (10/10)

V ZJAZD, 4-5 lutego

4 LUTEGO 2017 /SOBOTA/

9.00-10.30 Feministyczne studia kulturowe, dr Michał Wróblewski (10/12)

10.45-12.15 Feministyczne studia kulturowe, dr Michał Wróblewski (12/12)

12.30-14.00 Feminizm i partycypacja społ. Warsztaty pisania projektów, dr Katarzyna Kuziak (10/10)

14.00 15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 Społeczne i kulturowe uwarunkowania kobiecości z perspektywy historycznej, dr hab. Barbara Grabowska (8/10)

16.45-18.15 Społeczne i kulturowe uwarunkowania kobiecości z perspektywy historycznej, dr hab. Barbara Grabowska (10/10)

5 LUTEGO 2017 /NIEDZIELA/

9.00-10.30 Warsztat antydyskryminacyjny 1, mgr Aleksandra Mosiołek (2/8)

10.45-12.15 Warsztat antydyskryminacyjny 1, mgr Aleksandra Mosiołek (4/8)

12.15-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.00 Warsztat antydyskryminacyjny 1, mgr Aleksandra Mosiołek (6/8)

15.15-16.45 Warsztat antydyskryminacyjny 1, mgr Aleksandra Mosiołek (8/8)

 

 

VI ZJAZD, 11-12 marca

11 marca 2017 /SOBOTA/

8.30-10.00 Warsztat antydyskryminacyjny 2, mgr Aleksandra Mosiołek (2/8)

10.15-11.45 Warsztat antydyskryminacyjny 2, mgr Aleksandra Mosiołek (4/8)

12.00-13.30 Warsztat antydyskryminacyjny 2, mgr Aleksandra Mosiołek (6/8)

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-16.00 Warsztat antydyskryminacyjny 2, mgr Aleksandra Mosiołek (8/8)

16.15-17.45 Uniwersalne i europejskie standardy ochrony praw kobiet, dr Julia Kapelańska-Pręgowska (2/12)

18.00-19.30 Uniwersalne i europejskie standardy ochrony praw kobiet, dr Julia Kapelańska-Pręgowska (4/12)

12 marca 2017 /NIEDZIELA/

9.00-10.30 Kobiety w przestrzeni publicznej, Dr Maria Wincławska (2/12)

10.45-12.15 Kobiety w przestrzeni publicznej, Dr Maria Wincławska (4/12)

12.30-14.00 Kobiety w przestrzeni publicznej, Dr Maria Wincławska (6/12)

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.30 Płeć w kulturze popularnej, dr hab. Katarzyna Więckowska (2/12)

16.45-18.15 Płeć w kulturze popularnej, dr hab. Katarzyna Więckowska (4/12)

VII Zjazd, 1-2 kwietnia

1 kwietnia 2017 /SOBOTA/

8.30-10.00 Etyka seksualności, Prof. Ryszard Wiśniewski (2/10)

10.15-11.45 Etyka seksualności, Prof. Ryszard Wiśniewski (4/10)

12.00-13.30 Socjologia płci, dr Beata Bielska (2/10)

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-16.00 Socjologia płci, dr Beata Bielska (4/10)

16.15-17.45 WAR. Kobiety, Sztuka, Rewolucja, dr Katarzyna Lewandowska (2/12)

18.00-19.30 WAR. Kobiety, Sztuka, Rewolucja, dr Katarzyna Lewandowska (4/12)

2 kwietnia 2017 /NIEDZIELA/

9.00-10.30 Uniwersalne i europejskie standardy ochrony praw kobiet, dr Julia Kapelańska-Pręgowska (6/12)

10.45-12.15 Uniwersalne i europejskie standardy ochrony praw kobiet, dr Julia Kapelańska-Pręgowska (8/12)

12.30-14.00 WAR. Kobiety, Sztuka, Rewolucja, dr Katarzyna Lewandowska (6/12)

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.30 WAR. Kobiety, Sztuka, Rewolucja, dr Katarzyna Lewandowska (8/12)

VIII Zjazd, 13-14 maja

13 maja 2017 /SOBOTA/

9.00-10.30 Uniwersalne i europejskie standardy ochrony praw kobiet, dr Julia Kapelańska-Pręgowska (10/12)

10.45-12.15 Uniwersalne i europejskie standardy ochrony praw kobiet, dr Julia Kapelańska-Pręgowska (12/12)

12.30-14.00 Problemy i kontrowersje związane z pojęciem kobiety, dr Marzena Adamiak (2/12)

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.30 Problemy i kontrowersje związane z pojęciem kobiety, dr Marzena Adamiak (4/12)

16.45-18.15 Etyka seksualności, Prof. Ryszard Wiśniewski (6/10)

14 maja 2017 /NIEDZIELA/

9.00-10.30 Etyka seksualności, Prof. Ryszard Wiśniewski (8/10)

10.45-12.15 Problemy i kontrowersje związane z pojęciem kobiety, dr Marzena Adamiak (6/12)

12.30-14.00 Problemy i kontrowersje związane z pojęciem kobiety, dr Marzena Adamiak (8/12)

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.30 Płeć w kulturze popularnej, dr hab. Katarzyna Więckowska (6/12)

16.45-18.15 Płeć w kulturze popularnej, dr hab. Katarzyna Więckowska (8/12)

IX Zjazd, 27-28 maja

27 maja 2017 /SOBOTA/

9.00-10.30 Ruchy kobiece i feminizm w Polsce, Mgr Anna Czerwińska (2/14)

10.45-12.15 Ruchy kobiece i feminizm w Polsce, Mgr Anna Czerwińska (4/14)

12.30-14.00 Ruchy kobiece i feminizm w Polsce, Mgr Anna Czerwińska (6/14)

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.30 Ruchy kobiece i feminizm w Polsce, Mgr Anna Czerwińska (8/14)

16.45-18.15 Ruchy kobiece i feminizm w Polsce, Mgr Anna Czerwińska (10/14)

28 maja 2017 /NIEDZIELA/

9.00-10.30 Socjologia płci, dr Beata Bielska (6/10)

10.45-12.15 Socjologia płci, dr Beata Bielska (8/10)

12.30-14.00 Socjologia płci, dr Beata Bielska (10/10)

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.30 WAR. Kobiety, Sztuka, Rewolucja, dr Katarzyna Lewandowska (10/12)

16.45-18.15 WAR. Kobiety, Sztuka, Rewolucja, dr Katarzyna Lewandowska (12/12)

X Zjazd, 10-11 czerwca

10 czerwca 2017 /SOBOTA/

9.00-10.30 Ruchy kobiece i feminizm w Polsce, Mgr Anna Czerwińska (12/14)

10.45-12.15 Ruchy kobiece i feminizm w Polsce, Mgr Anna Czerwińska (14/14)

12.30-14.00 Problemy i kontrowersje związane z pojęciem kobiety, dr Marzena Adamiak (10/12)

14.00- 15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.30 Problemy i kontrowersje związane z pojęciem kobiety, dr Marzena Adamiak (12/12)

16.45-18.15 Etyka seksualności, Prof. Ryszard Wiśniewski (10/10)

11 czerwca 2017 /NIEDZIELA/

9.00-10.30 Kobiety w przestrzeni publicznej, Dr Maria Wincławska (8/12)

10.45-12.15 Kobiety w przestrzeni publicznej, Dr Maria Wincławska (10/12)

12.30-14.00 Kobiety w przestrzeni publicznej, Dr Maria Wincławska (12/12)

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.30 Płeć w kulturze popularnej, dr hab. Katarzyna Więckowska (10/12)

16.45-18.15 Płeć w kulturze popularnej, dr hab. Katarzyna Więckowska (12/12)

 

Terminy zjazdów:

SEMESTR ZIMOWY

 1. 22-23 października
 2. 19-20 listopada
 3. 10-11 grudnia
 4. 14-15 stycznia
 5. 4 -5 lutego

SEMESTR LETNI

 1. 11-12 marca
 2. 1-2 kwietnia
 3. 13-14 maja
 4. 27-28 maja
 5. 10-11 czerwca