Zasady rekrutacji

Słuchaczką lub słuchaczem studiów mogą zostać:
  • absolwentki i absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata dowolnego kierunku dowolnej uczelni wyższej;
  • absolwentki i absolwenci studiów drugiego stopnia posiadający tytuł magistra dowolnego kierunku dowolnej uczelni wyższej;
  • absolwentki i absolwenci jednolitych studiów magisterskich posiadający tytuł magistra dowolnego kierunku dowolnej uczelni wyższej.
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania stąd)
Miejsce składania dokumentów: Pocztą e-mailową: na adresy aldewicz@umk.pl; renatago@umk.pl lub  pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filozofii UMK, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń z dopiskiem: studia podyplomowe gender studies
Termin składania dokumentów:
od 1 czerwca do 30 września
Przewidywane opłaty
1370 zł za całość studiów (700 zł za semestr zimowy, 670 zł. za semestr letni)
Pytania należy kierować do: Ewy Bińczyk (Ewa.Binczyk@umk.pl)  lub Aleksandry Derra (aldewicz@umk.pl)